Proiect POR 2014-2020 "REABILITARE PENIUNE TURISTICA"

Obiectivele proiectului:

Modernizarea spatiilor destinate cazarii turistilor si prestarii serviciilor specifice

Dotarea pensiunii cu echipamente performante, dotari specifice si panouri fotovoltaice

Crearea de noi locuri de munca, promovarea si auditarea proiectuli

Valoarea totala a proiectului: 1.143.803,06 lei

Finantare nerambursabile: 806.165.50 lei

Valoarea contributiei europene (FEDR): 685.240,67 lei

Valaorea cofinantaii din bugetul national: 120.924,83 lei

Proiectul implementat a condus la indeplinirea conditiilor de reclasifcare a pensiunii (la 4 margarete) si la promovarea principiilor egalitatii de sansa, a nediscriminarii si dezvoltarii durabile - in ceea ce priveste utilizarea eficienta a resurselor